Märgatavalt on langenud kuusesortimentide hinnad, kuid hinnalangus pole jätnud puutumata ka männisortimente ja paberipuitu. Positiivse üllatusena on lehtpuu jämesortimentide hind püsinud ning kasepuidul isegi kasvanud. Küttepuidu hindki on jätkanud väikest tõusu.

Okaspuupalkidest kukkusid hinnad kõige enam kuuse- ja peenpalkidel.