Kui räägime ehitusest, siis on meil tarvis nii ehitusvaldkonna inimesi kui ka puidutehnoloogia eksperte, lõpuks jõuame ka metsamajanduse juurde – kuidas me oma metsi kasvatame ja majandame, sest sealt saab kogu puiduring ja selle kasutusvõimalused aluse. Seejärel tulevad puidutehnoloogilised lahendused – kuidas maksimaalselt puitu väärindada, et konstruktsioonid oleks tugevad ja kestvad, asendamaks suure süsinikujalajäljega materjali, betooni või terast.