Nagu erametsas ikka, on ka siin palju endistele põllumaadele kasvanud metsi. Osa neist on isegi dreenitud – sellist luksust kohtab metsas harva!
„Metsa kasvatatakse kirvega!” on metsamehe juhtmõte. Majandusmetsas nii asi käibki, sest läbi hooldusraiete tõstetakse lõppraiele mineva puistu kvaliteeti. Tihedaks kasvanud padrikus jääksid puud kiduraks.
Aga kust me teame, et asi toimib?