Nagu Eesti valitsuse sammud võõrtööjõu riiki pääsemise piiramisel on näidanud, on peamiselt Ukrainast pärit hooajatööliste vähesus takistanud Eesti põllumajandusettevõtetel saagikoristust, kahju on saanud ka piimakarjakasvatajad, kes vajavad lüpsjaid, talitajaid ja põllutöölisi.

Hoolimata valitsuse liikmete sõnumitest, et lühiajalise viisaga tööl olnud välismaalaste asemel saab kasutada Eestis töötuks jäänud inimesi, on see abinõu toiminud vaid vähesel määral.