Talle kuuluvatel lagedatel maalappidel ajavad Šoti mägiveised oma veiseasju. Neil on väike roll ka ühes metsanduslikus tegevuses. Nimelt on Nirgi valduses majandusmetsade kõrval juba taasatud ja taastamisel olevaid pool-looduslikke kooslusi.