4. juulil oli Tönniese lihakombinaadi esine sõjakate meeleavaldajate käes, kes nõudsid lõpparvet lihatööstusega ja tapamajade sulgemist.

Tegelikult polnud nakkuskolded tapamajades probleemi põhjustaja, vaid ainult sümptom. Ei saa jätta tõdemata, et lihatööstuse probleemid on suuresti tarbijate tekitatud. Kui tarbija eelistab odavat ja haarab lihatüki järele, mis kõige vähem maksab, käivitub tootmine, mis omahinna veelgi madalamaks ajab. Nii ei parane töötingimused, palgad ei tõuse ja loomade elu hakkab maksma veelgi vähem.