Vladimir Pooli, Eesti NSV KGB endise tippjuhi raamatu “Konstantin Päts. Vang nr 12” esitlusel Tallinna linnaarhiivi saalis meenutas ajaloodoktor Küllo Arjakas, kuidas ligi 15 aastat tagasi lubas toonane Venemaa suursaadik Eestis kaasa aidata, et Jaan Tõnissoni elu viimase aasta kohta koostatud dokumendid saaksid kättesaadavaks Eesti ajaloolastele.

Öeldu andis lootust, et suursaadikud ei kõnele mitte enda, vaid oma riigi nimel ja volitusel. Hoolimata sellest ei ole tänanini midagi muutunud, salatsemine jätkub ja Tõnissoni saatus on endiselt teadmata. Oletused ja arvamused siin fakte asendada ei saa.