Kolme aasta tagune haldusreform viidi teadupärast läbi eesmärgiga parandada kohalike omavalitsuste (KOV) haldussuutlikkust ning tõhustada nende ametiasutuste ja neis töötavate ametnike pädevust. Otsustati luua andmebaas, kus sisalduva ja kõigi 79 KOVi jaoks ühesuguste kriteeriumite alusel koostatud võrdlusmaterjali abil oleks võimalik Eesti valdade-linnade pakutavaid teenuseid hinnata. Praegu ollakse järjega niikaugel, et 2019. aasta andmed peaks portaali lisatama tänavu sügisel. Ülevaade on antud üldpildina iga üksiku valla või linna kohta, aga ka erinevate omavalitsuste võrdlusena.