Töötukassa eelarves on 32 miljonit eurot ette nähtud nii töötute ümberõppeks kui koolitusteks. Iga töötust õppur saab kuni 2500 eurot pearaha, mis makstakse koolitajatele. Nii tiirlevadki töötukassa ümber sajad erinevad koolitajad ja kuuleb imelugusid.

“Soovisin töötukassa kaudu minna inglise keele kursustele, et saaksin kandideerida töökohale, kus on vaja võõrkeeleoskust, aga mulle öeldi kohe, et teile pole sellist koolitust vaja,” kirjeldab keskeas naine oma läbirääkimisi töötukassa nõustajaga. Selle asemel saadeti ta rühmateraapiasse.