Paraku on praegu ebakindel aeg, mis paneb paljusid erametsaomanikke mõtlema metsa müügile. Kevadel lahvatanud kriis on jätnud jälje paljudesse peredesse ja viimase aja COVID-19 statistika näitab, et haiguse teine laine, mis võib taas rängalt mõjutada inimeste majanduslikku heaolu, ei pruugi olla enam kaugel. Sellest tingituna otsitakse võimalusi oma pikaajalisest investeeringust väljumiseks ja unustusse jäänud mets võib päästa halvimast.

Kõik ei ole aga nii kurb, kui välja võib paista. Teiselt poolt on metsa asunud ostma ja metsamaasse investeerima fondid ning ettevõtted, kelle jaoks senised investeerimisobjektid – aktsiad ja võlakirjad – on praegusel kriisiajal muutunud liiga riskantseks, seega otsitakse turvalisemaid raha paigutamise kohti. See omakorda on viinud metsamaa hinna tõusule.

Loomulikult on põhjuseid veelgi, kuid kõigi nende põhjuste ja juhuste kokkulangevuse tõttu on timber.ee keskkonnas oksjonil rekordarv metsakinnistuid, mille pakkumiste esitamise tähtaeg on 01.10.2020. Metsakinnistute alghinnad algavad 4000 eurost ning metsamaad on pakkuda eri suuruse ja liigilise koosseisuga pea kõigis Eesti maakondades.

Tehingupartnerite valik on märgatavalt laienenud

Ott Krigul, timber.ee metsaoksjonikeskkonna üks asutajatest, märgib, et üks põhjus, miks metsamaa müümise ja ostmise vastu on tekkinud suurem huvi, võib peituda selles, et Timberi oksjonikeskkond on üles ehitatud lihtsalt ja loogiliselt. „Oleme teinud selle nimel väga palju tööd, et oksjonil oleks selge „kaup“, mida soovijad õiget hinda pakkudes ka osta saavad,“ märgib Krigul. „See, et kõik vajalikud dokumendid ja eelläbirääkimised on meie poolt tehtud ning potentsiaalsed ostjad ei pea metsaomanikega kauplema, on metsafirmadele suur aja- ja rahavõit. Selle tulemusena on timber.ee oksjonitele tekkinud ka selliseid ostjaid, kes muidu poleks eales võtnud vaevaks erametsaomanikega ise läbirääkimistesse asuda. Meil on ette näidata väga palju üle ootuste edukalt lõppenud oksjoneid, kus oleme isegi olnud üllatunud lõpphindasid nähes,“ toob Krigul välja.

Oksjonikeskkonna selge ja lihtne ülesehitus on juurde toonud ka pakkujaid ehk uusi metsamaa omanikke, kes poleks muul juhul metsa või põllumaa müügiprotsessi ettegi võtnud. Omal käel raieõiguse või kinnistu müük eeldab ajaressursi olemasolu, teadmisi bürokraatiast ja ülevaadet turuolukorrast. Timber.ee oksjonikeskkonnas jäävad need mured ära, kuna metsaomanikke nõustab ja abistab kogenud metsaspetsialistide kollektiiv, kelle eesmärk on metsaomanikuga ühine: saada metsa eest turult kõrgeim hind ning korrektselt läbi viidud tehing. Ott Krigul ütleb, et hea meel on olnud näha, et tihtipeale on metsaomanikule olnud positiivseks üllatuseks tema vara tegelik väärtus ehk hind, millega raieõigus või metsakinnistu oksjonil müüakse.

Oksjonil saavutavad alghinnast tunduvalt kõrgema hinna ka suured mitmetest kinnistutest koosnevad paketid – kuidas nii?

Sel suvel otsustas timber.ee meeskond, et aeg on küps tulla vastu suurmaaomanike, fondide ja investorite huvile investeerida suuremaid summasid ning osta mitmeid metsakinnistuid korraga. Praeguseks on edukalt lõppenud neli kinnistute pakettide oksjonit, kus kõigi puhul on lõpphind kujunenud alghinnast märgatavalt kõrgemaks. Üks põhjus, miks see nii on, on tingitud asjaolust, et AS Timber sõlmib pakettide müügi puhul müüjaga siduva lepingu, just nii nagu ka üksikkinnistute müügi korral, mis annab ostjale kindlustunde, et kui kõrgeimat hinda oksjonil pakutakse, saab metsa endale osta, mingisuguseid salakokkuleppeid ei toimu ja oksjoni lõpptulemust keegi mõjutada ei saa. AS-i Timber juhatuse liige Jaakko Kuusk ütleb, et ostjate poolelt vaadates hoiab selline süsteem kokku aega ning tööjõukulud metsade kontrollimisele, hindamisele ja läbirääkimiste pidamisele on madalamad või pea olematud. „Oksjonil osalemiseks peavad huvitatud vaid hinna kalkuleerima ning tegema pakkumise ilma, et hinna sisse tuleks arvestada ka läbirääkimiste- ja tingimisruumi, tihtipeale ka muude vahendajate protsenti või summat, nagu see harilikult metsatehinguid läbi viies on senini toimunud,“ toob Kuusk välja.

Otsus kasutada pakettide müümisel sama süsteemi, mida üksikkinnistute puhul, on end tõestanud. Üle ootuste positiivselt on lõppenud neli kinnistute paketi oksjonit, milles on olnud kokku 101 kinnistut. See tähendab, et nende nelja tehinguga on korraga omanikku vahetanud lausa 862 hektarit metsamaad summas 4 230 000 eurot. „Õnnestunud pakettide oksjonitele on eelnenud suur töö nende ettevalmistamiseks, õigetele huvilistele pakettide reklaamimiseks ja täistööpäevad sisustatud erinevate nüansside lahendamisega. Võib öelda, et tänavu suvel saadud kogemus on andnud meile rohkelt teadmisi, kuidas konkursi korras pakettide müüki õigesti läbi viia,“ kinnitab Kuusk.

Ka on rahul pakette müünud ettevõtete juhid ja omanikud – varem ei olnud mõeldav, et sellist hulka maad oleks võimalik realiseerida alla pooleaastase müügiperioodita. Timber.ee abiga kestab müügiprotsess alates andmete korrastamisest kuni oksjoni lõppedes notariaalse tehingu vormistamiseni poolteist kuni kaks kuud.

Suurmaaomanike seisukohalt on AS Timber oluliselt kasvatanud maaomandi likviidsust. Igal ajahetkel on timber.ee metsaoksjonil võimalik müüa mitmeid(kümneid) kinnistuid korraga ja seda lühikese ajakuluga, seejuures kindel olles, et turult saadakse maksimaalne hind.

Kõigi tehingute hindade ja statistikaga saab tutvuda timber.ee oksjonikeskkonnas oksjonite ajaloo all.

Kui soovid rohkem infot, kuidas timber.ee oksjonikeskkonnas oma raieõigust või metsakinnistut müüa, võta meiega ühendust! Meie metsaspetsialistid aitavad korrektsete dokumentide vormistamise ja tehingu ettevalmistamisega.

AS Timber
Tel: 666 5050
www.timber.ee
info@timber.ee
Narva mnt 36, Tallinn 10120