“Taluvuspiir kujuneb teravilja hinna alusel ja peaks olema vähemalt üks ühele, kuna kolmveerandi seakasvatuse kuludest moodustab sööt,” selgitab seakasvataja Ermo Sepp. Taluvuspiir tõuseb tema sõnul järjest, kuna teravilja hind on tõusuteel.