Eelkõige nähakse metsa väärtust puhta õhu tootmises.

Puitu ning metsa kui elatusallikat pidas tähtsaks 11% vastanutest. 

Maainimeste jaoks on metsad kui puidu ning metsaandide allikad tähtsamad kui linnainimestele, samas ei tähtsusta nad metsi nii palju puhkamise ja sportimise kohana ning puhta õhu allikana kui linnainimesed.

Sealjuures oli küsitluses osalenute seas kõigest üks protsent metsaomanikke või kuulus mets nende sugulastele.

Ühtlasi kaardistati samas uuringus ka Eesti elanike teadlikkust ja hoiakuid metsadega seonduvates küsimustes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid