“Punker, punker,” rõõmustab kaheaastane Jakob läbi metsa astudes. Jakobi emale Heilile polnud punkri taastamine üksnes kummardus ajaloole, vaid lausa isiklik asi - koos emaga punkris toimetav pisike Jakob tegelikult vanavanavanaisa radadel.

Ajaloohuviline saab loost teada, kuhu, kuidas ja miks rajati Lebavere punker ning milline on selle unikaalne ajalugu koos päris- ja mängu-metsavendadega.

Lisaks põgus ülevaade sellestki, kust mujalt Eestist peale Virumaa metsade võib metsavendluse ajalugu küll talude, küll punkrite näol leida.