Kitsendusi üha lisandub. Rohealad, üldplaneeringu piirangud, rahandusministeeriumi kavatsus muuta metsaseadust ning jätta õhusaaste, müra jms piirangute seadmisel metsaomanikuga kokkuleppe saavutamise nõue kõrvale. Teadmata on, kas seadusemuudatusse ka hüvitise maksmise nõue sisse kirjutatakse.

Hiljuti jõustunud metsaseaduse muudatus rohealadel raiumise kohta ei ütlegi, millistel alustel võib omavalitsus raiumisega nõus olla ja mis puhul mitte.

“Nii ei saa see aga olla õigusriigis, et kriteeriumid puuduvad, sest siis ei saa neid otsuseid omanik ka vaidlustada – seega võib selline säte olla ka põhiseadusvastane,” märkis Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna. “Lisaks pole sättes juttugi, kas toimub hüvitamine... Ebaõiglust on siin palju.”