Aasta jooksul jõustus mitmeid märgilisi Riigikohtu lahendeid, mis selgitasid tegutsemist toetuste vallas, andes nii PRIAle kui ka taotlejatele tulevikuks uut teadmist ja täpsustatud tegutsemisjuhiseid.