Sügis, talv ja kevad andsid lootust uueks viljasaagi rekordaastaks. Siia aga saabus kuum juuni, kus mõnel pool ei tulnud tilkagi vihma. Nii jäid saagid ja pahatihti ka kvaliteet allapoole loodetud taset.

Lõppeva hooaja viljelusvõistlusel osales kokku 44 põldu. Talirapsi oli 14 põldu, mahedat talirüpsi üks, taliotrasid viis, suviotrasid kuus, talinisu 15 võistluspõldu. Ühe põlluga olid esindatud hernes, rukis ja tritik. Nende põldude tulemus küll fikseeriti, et võrrelda seda varasemate aastatega, aga võistelda kahjuks võimalik polnud.

Võistluse parimad selgitati juba viiendat hooaega välja kolme näitaja kogusummana: saagikus, kvaliteet ja tulukus. Viljelusvõistlus toimus nende kultuuridega, kus oli esitatud üle kolme põllu. Need olid raps, nisu, suvioder, talioder.

Üks saagirekord sellel aastal ikkagi saadi.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega