Ministeeriumi teatel ei tulnud juhtkogu toime talle seatud peamise ülesandega – esitada keskkonnaministrile arengukava eelnõu hiljemalt tänavu septembris. “Juhtkogu peaks olema see organ, kes ”tempot“ hoiab ja vaidlusküsimuste või eriarvamuste puhul töötab kompromissi leidmise nimel,” põhjendas Epler.

35-liikmelises juhtkogus oli ühiste eesmärkide sõnastamine äärmiselt keeruline, möönavad selle liikmed. Kas nüüd on tehtud töö mahavisatud vaev?