Lemeks Grupi metsakasvataja Ülo Vendland selles nii kindel pole, sest linde ja teisi liike häiritakse ju kogu aeg. Enne lageraiet aga seisab mets 20–30 aastat puutumatuna, põhjendab ta.

Mõneti on mehed ka ühel nõul. Kui Randma tõdeb, et puidu maksimeerimine polegi tema eesmärk, nõustub Vendland, et püsimetsandus ongi sobiv talumetsale. Ja seda ei peaks peale suruma kui valdavat majandamisviisi, saati siis RMK-le.

Tõesti, eks ole ju ka hobiaiandus ja intensiivne põllumajandus täiesti ise nägu ja tegu. Oma kodusel aiamaal võib kartuli kas või labidaga mulda panna, kui eesmärgiks pole sellega elatist teenida. Niisamuti jaksab koduses kasvuhoones tomateid ja kurke ka kastekannuga kasta, ent keegi ei suru seda ju peale Sagrole ja Grüne Fee Eestile.