• Paratamatult kõik meie maailmatajumised ja kirjeldamiskatsed ses mõttes on teatud lihtsustused.
• Minevik on alati kohal, ükskõik kas ta on meie väärtushinnangutes, meie maailmapildis ... ta on ka keelestruktuurides.
• Mis vahe on ebaisikulisel väel ja hingedel? Vahe on selles, et hinged on isikulised.
• Me muutume tohutu kiirusega ja inimene vajab mingit pidet. Maarahvaks olemine see on.
• Kui eestlast üldse miski on iseloomustanud ajaloos, siis just nimelt see erakordne lähedus maa ja puudega.
• Me ise oleme ennast nimetanud maarahvaks, meie keel on maakeel, meie linnad olid maalinnad. See ei ole maailmas üldse tavapärane, et ennast nimetatakse maa kaudu.
• Seeni küll eestlased ei söönud – see on alles Põhjasõja-järgsel perioodil vene kultuurist tulnud mõjutus.