Maa-ameti peaspetsialist Martin Menert loodab, et andmed leiavad aktiivset kasutamist nii huvihariduses kui ka teadustöös, lisaks ka uute teenuste prototüüpimisel.

"Interaktiivse kaardirakenduse abil on võimalik hinnata satelliidiandmete potentsiaalset lisandväärtust oma eriala jaoks, samuti on võimalik luua originaalseid kaardikihte ja neid teistega jagada," tõi Menert välja.

Veebirakenduses on Eesti kohta satelliidiandmed alates 2015. aasta juulist. Fookusesse on seatud valguse eri spektriosade ning olulisemate maakatteindeksite kasutusvõimaluste tutvustamine. Võrdlemiseks on kättesaadav ka tavavärvides kaardikiht.

Veebirakendus asub siin. All on ka rakenduse kasutusvideo: