Korrastatud maa plaan on joonis sellest, kuidas hakkab ala pärast kaevandamist ja korrastamist välja nägema. See teave aitab keskkonnaametil langetada keskkonnaloa menetlemise käigus paremat otsust, kas anda kaevandamise taotlusele nõusolek või mitte ning millised on vajalikud keskkonnakaitselised nõuded.

Korrastamine plaanitakse hoolikalt

Kaevandamine on pahatihti suure keskkonnamõjuga tegevus. Selle käigus muutuvad oluliselt alal paiknevad looduslikud kooslused ja pinnamood. Selleks, et keskkonnahäiring oleks võimalikult väike, on väga oluline korrastamistööd hoolikalt ette planeerida. Kaevandamisala tuleb korrastada nõnda, et see sobiks ümbritseva keskkonnaga. 

Levinumad karjäärialade korrastamise võimalused on metsamaa või veekogu rajamine. Üha rohkem korrastatakse siiski karjääre ettenägelikult ka puhke- ja virgestusaladeks või mõne muu otstarbega paikadeks.

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega