Nõnda kõlaks vaatamata ürituste ärajäämisele riigihümn siiski üle Eesti.

"Lase oma (puhk)pill kõlama kell kui päike tõuseb, täpselt kell 7:32," teavitas Langeler oma postituses, milles algul püüdis kõnetada just puhkpillimängijaid, kuid ilmselt suure huvi tõttu loobus kitsendusest - miks mitte ei võiks hümni esitada kõik muusikud.

Hea lugeja, kui ka sina saad osa sellest üle-riigilisest kontserdist, saada sellest foto- ja videojäädvustus Maalehe sotsiaalmeediasse vastava postituse kommentaariumisse, mis ilmub sinna pisut enne päikesetõusu.