Ühtlasi olid sel päeval au sees rituaalid, millega peletati eemale suviseid nuhtlusi putukaid ja usse. Viimaste tõrjumiseks tuli kerida lõnga, et ussid keras püsiksid. Ei tohtinud külvata, pesu pesta ega pead kammida.

Põhja-Lätis ja liivlastel liikusid ringi käädrisandid, kes kontrollisid laste lugemisoskust.