Pärast seda on põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammeli sõnul toimunud aktiivne järelevalve.

“OÜ Telo Talust kolme kilomeetri raadiusesse jäävatest linnupidamishoonetest on võetud lindudelt proovid ning need on osutunud negatiivseks. Samuti on kontrollitud linnupidajaid, kes jäävad 10 kilomeetri järelevalvetsooni. Lindudel haigustunnuseid pole tuvastatud,” sõnas ta.

Piirangutsoonis kontrolliti 20 linnupidajat. 5. märtsi seisuga oli kontrollimata veel kolm linnupidajat, kes olid end äsja registrisse lisanud. Neid kontrollitakse lähiajal.

Kodulindudel on õuekeeld

Endiselt kehtivad piirangutsoonis kitsendused, mis puudutavad näiteks lindude liikumist ühest lindlast teise. Lisaks kehtib 1. märtsist üle Eesti kohustus hoida kodulinnud siseruumides.

Taudipunktis OÜ Telo Talus on tänaseks teostatud mitu desinfitseerimist, koristatud on lindudele mõeldud hoone ning viidud hävitamisele sööt, lauda inventar ja muud lindudega kokku puutunud materjalid. “Siiski ei tähenda see veel seda, et linnupidaja saaks uued linnud võtta. Karantiin lõpetatakse alles 21 päeva pärast puhastamist ja desinfitseerimist,” märkis Sammel.

Surnud linnud rannas

Viimase nädala jooksul on põllumajandus- ja toiduametit aktiivselt teavitatud hukkunud vee- ja metslindudest ning röövlindudest, eelkõige põhjarannikul. Näiteks Vääna-Jõesuus ja Pärispeal vedeles rannas hulganisti surnud ja hinge vaakuvaid luiki. Leiust tuleks teatada põllumajandus- ja toiduametile, ise linde puutuda ei tohi, sest nii võib haigust edasi kanda.

Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et korraldab kõigi surnuna leitud vee- ja röövlindude kokku kogumise ning nõuetekohase hävitamise, aga palub varuda kannatust, sest see võib võtta aega, kui piirkonnas on mitmeid teateid hukkunud lindudest.

5. märtsiks oli linnugripp tuvastatud üheksal hukkunud veelinnul: ühel sinikaelpardil, ühel hallhaigrul ja seitsmel luigel.

Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, sest põhjustab lindude massilist haigestumist ja suremust.

Linnugripp

Linnugripi peamised sümptomid:
- harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
- isutus, uimasus kõhulahtisus;
- linnud hingeldavad ja hari ning lokuti muutuvad siniseks;
- munatoodangu järsk langus.

Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
- hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
- ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude juurde;
- enne lindude juurde minemist ja nende toitmist, pese käed ning vaheta riided ja jalanõud.
- juhul kui märkad ebatavalist suremust, siis teavita sellest veterinaararsti.
- välisriigist tohib linde ja haudemune tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.

Mida teha kui leiate surnud linnu:
- Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka proovid.
- Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.

Operatiivset infot linnugripiga seonduva kohta leiab ameti veebilehelt https://pta.agri.ee/ ja ameti Facebook kontolt.