Tehase tegevjuht Toomas Kevvai selgitab, et kuna tehas kuulub kaluritele, keda esindavad erinevad ühistud, siis töötatakse selle nimel, et maksta neile kala eest võimalikult head hinda – erinevalt paljudest tootjatest, kelle eesmärk on tooraine võimalikult soodsalt sisse osta.

Tehase rajamine sai alguse 2017. aastal, tööle hakati aasta hiljem. Tegu on uue tootmiskompleksiga, mis rajati Pakri poolsaarele just selleks otstarbeks. Kohavalikul sai määravaks nii sadamate lähedus kui ka võimalik tööjõu leidmine.

Suunatud ekspordile

Kalajahu ja kalaõli toodetakse aastas praegu vastavalt 6000 tonni ja 3000 tonni, kasutades selleks Läänemerest ja Botnia lahest püütud kalu. See on hea võimalus väärindada püütud kalu, mis parajasti inimeste söögiks ei lähe – maailmaturul on kalajahule ja kalaõlile suur nõudlus.

Valmistoodang liigub Eestist välja. Seda realiseeritakse nii Euroopa Liidu riikides kui ka kaugemal ja valdavalt kasutatakse kalajahu ning kalaõli kalasöödaks ja lemmikloomatoitude valmistamisel.

Hiljuti sai ettevõte sertifikaadid, mis võimaldavad eksporditurgu laiendada USA ja Kanada suunal. Praegu tarbitakse Paldiskis valmistatud kalaõli ja kalajahu Hispaanias, Prantsusmaal, Kreekas, Ukrainas, Hollandis ja Taanis. Töö uute turgude leidmise nimel käib pidevalt ja tänu komponenditehase toodangu kvaliteedile on see ka hästi õnnestunud.

Vastutus kogukonna ees

Oma 25 töötajaga on Paldiski piiril töötav tehas ka hea kohalik tööandja. Töö toimub kogu aeg, 16 inimest töötab neljas vahetuses, 9 inimest täidab kõiki muid vajalikke funktsioone.

Töötajate suhtes jagub juhtkonnal palju kiidusõnu – töökultuur on tehases kõrge ja väga väärtustatakse nii isiklikku ohutust kui ka keskkonnakaitset. Nimelt on ettevõtte eesmärkide hulgas ka võimalikult väike ökoloogiline jalajälg. Komponenditehasel on oma reoveepuhasti, et võimalikult palju ettevõttes tekkivat reostust kohapeal kõrvaldada.

Toomas Kevvai märgib, et komponenditehase juhtimine on põnev väljakutse – juhid on „otsekui Hunt Kriimsilmad”, kes on valmis tegelema kõigi erinevate juhtimisaspektidega.