Külastussündmuse raames saavad maal tegutsevad inimesed näidata, et maal elamine ja töötamine on küll mõneti linnaelust erinev, kuid paljudele rahuldust pakkuv elustiil.

Maal elamise päev toimub maapiirkondadega omavalitsustes ja nende territooriumil. Omavalitsus võib paindlikult osaleda kas oma ühe või mitmete maapiirkondadega, nt osavallad, kandid.

Eeldus on, et maal elamise päeval osalev omavalitsus tutvustab külastajatele oma maapiirkonna kohalikku elu läbi avalike teenuste, kogukondade tegevuste ja kohaliku ettevõtluse. Näiteks avab sellel päeval koolid, lasteaiad, hooldekodud, huvialaringid, noortekeskused, külakogukonnad, tervise- ja päevakeskused, ettevõtted, vallamaja või teeninduspunktid jm.

Eelmisel aastal maal elamise päeva raames toimunuga saab tutvuda siin.