Kui esimese Eesti Vabariigi ajal jagati Seli mõisas tervist ka Vabadussõjas osalenutele, 1980. aastate teisel poolel nn isamaasõja invaliididele, siis aastast 1993 võtsid koha tervisekeskuse voodites sisse need, kes võitlesid viimases sõjas ja hiljemgi Eesti vabaduse eest.

Üks 1926. aastal sündinud Võrumaa mees, kelle 17 eluaastat möödusid Siberis asumisel, väitis, et Seli Tervisekeskuse iga-aastane taastusravi aitas tal püsida sedavõrd terve ja teovõimelisena, et perearst andis 95aastasele mehele veel autojuhi tervisetõendi.