Maskikohustus kehtib Euroopas näiteks Belgias, kus maskide kasutamine on avalikus kohas kohustuslik 12-aastastele ja vanematele inimestele. Taanis, Prantsusmaal (kõigis olukordades ja kohtades ning sellest erandi saamiseks on vajalik arstitõend), Saksamaal ja Hispaanias.

Liikumispiirangud on kehtinud teiste seas Leedus, Hispaanias, Prantsusmaal ja Hollandis. Rahvakogunemiste piiranguid kasutatakse haiguseleviku tõkestamisel endiselt laialdaselt. Paljudes riikides kutsutakse üles hoiduma välisreisidest ning kehtivad erinevad reisipiirangud (Saksamaa, Suurbritannia, Hispaania).

Loe lähemalt erinevate riikide sammudest koroonavastases võitluses ja kuidas need on mõjunud.