Tänapäeval on inimeste võimalused avardunud ja teadmised aia- ja põllupidamisest paremad, siiski on loodus meie ümber jäänud üsna sarnaseks. Mismoodi rakendada esivanemate tarkust koos moodsa teadmisega? Uurisime, mida arvavad kogenud aednikud.

Pärandihoidja Marit Külv Mauri põliskodude külast meenutab, et põlises talus elas koos mitu põlvkonda, laiendatud pere oli eraldiseisev isemajandav kogukond.