Kelle epigramm on järgmine: “Kaks-kolm oinast – parteisammast, ja üheksakümmend seitse lammast, üks lipitud-lapitud majalogu – see on ju kõrgeaulik riigikogu.”?

Mida ühist on järgmisel loetelul – ogakukk, uriseja, paljas osman, liblikas- marjashammas?