Edasistes töötubades (mida otseülekandes pole) on detailsemalt kõne all osakestefüüsika kasutamine koroonaviiruse leviku modelleerimiseks, toidutehnoloogide, geneetikute ja keemikute tulevik ning maavarade kaevandamine.

Samuti saab kaasa rääkida erialastel aruteludel, küsida küsimusi ja suhelda otse nii õppejõudude kui ka üliõpilastega.

TalTechi esimesse astmesse sisseastumine baseerub suuresti eesti keele ja laia matemaatika riigieksami tulemustel ning ülikool paneb abiturientidele südamele, kindlasti teha riigieksameid.