Siiani pakkus teadlastele peamurdmist peamiselt platseebo olemus, värske metaanalüüs aga selgitab nähtuse neuroloogilist poolt.