Kivist seinu on aastasadu peetud üheks tugevamaks ja kindlamaks valikuks maja ehitamisel. Mäletatavasti tegi ka kolme põrsakese muinasjutus tugevaima maja just Nuff-Nuff, kes ehitas maja kivist, samal ajal kui ta vennad kasutasid oksi ja muud ebakvaliteetset ehitusmaterjali. Tänapäeva kiviseinad erinevad aga vana aja seintest üpris palju. Küttekulude ja süsinikdioksiidi kokkuhoiuks on kivist majaseinad teinud läbi mitu etappi ventileeritavatest seinasüsteemidest kuni soojustatud ning viimistletud seinteni. Tänapäeval on levinud lahendus kivist majaseinad soojustada ja siis kena välisilme saavutamiseks krohvida.

Kuna kivist seined on tulekindlad, tasuks valida ka soojustusmaterjaliks mittepõlev materjal, et vältida olukordi, kus fassaad muutub tuleohtlikuks. Lähiajaloo üks traagilisemaid ehitiste tuleõnnetusi toimus 2017. aastal Londonis, kus Grenfell Toweri kõrghoone hävis leekides just seetõttu, et kasutatud soojustusmaterjali sisemus oli põlev, seina ja välimise kihi vahele tekkis korstna efekt ning tuli sai kiiresti mööda fassaadi edasi levida.

Soojustusmaterjalid liigitatakse kogu Euroopas alates 2000. aastast seitsmesse tuletundlikkuse klassi, millest parimad, A1-tähisega tooted – näiteks teras, klaas, kivivill – ei ole tuletundlikud, st ei põle, ning viletsama F-klassi materjalid ja tooted on kergesti süttivad või nende tuleomadusi ei ole määratletud. Krohvitava fassaadi tulekindlaks muutmiseks tasub krohvialuseks soojustusmaterjaliks valida kivivill, mis on valmistatud looduslikult esinevatest vulkaanilist päritolu kivimitest ja seetõttu tulekindel. PAROCi krohvitud fassaadidele mõeldud kivivillapaneelid kuuluvad tuletundlikkuse euroklassi A1, mistõttu on nad mittesüttivad ja neid on ohutu ladustada ka ehitusplatsidel.

Krohvitud seina soojustussüsteemi valikul võiks tähele panna ka CE-märgise olemasolu, mis kinnitab, et toodet on hinnatud ning see vastab Euroopa Majanduspiirkonna keskkonnakaitse-, tervise- ja ohutusnõuetele. CE-märgisega võiks olla nii kasutatavad liimid, kinnitusdetailid, soojustusmaterjal, armeerimissegu, armatuurvõrk, krohv kui ka muud kasutatavad komponendid.

Kivivill on krohvitavate fassaadide puhul parim soojustusmaterjal


Uue või renoveeritava hoone soojustuse planeerimisel on tavaliselt eesmärgiks saavutada teatud energiatõhususe klass. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul kulub umbes 33% Eestis kasutatavast energiast elamutele ja seetõttu on Eestis väga oluline muuta eluhooned energiasäästlikumaks. Korralikult soojustatud hooned vajavad vähem kütmist, mis aitab energiat kokku hoida, vähendada süsinikdioksiidi heidet ja leevendada kliimamuutuste mõjusid. PAROCi kivivillatoodetel on suurepärased soojustusomadused. Spetsiaalse PAROC Linio Pro plaadi soojusjuhtivus on äärmiselt madal ehk 0,034 W/mK, mistõttu võib öelda, et see on parimate soojustusomadustega krohvitud fassaadidele mõeldud kivivillaplaat Eestis.

Lisaks on kivivill veeauru läbilaskev, mis on krohvitud seinte puhul väga oluline omadus. Hoonete ehitamise või kasutamise ajal tekkiv niiskus läbib kivivilla kergesti ja aurustub läbi seinakrohvi. Nii jäävad kõik hoone konstruktsioonid kuivaks, mis tagab ehitisele pika eluea ja suurepärase sisekliima. Soome tehniliste uuringute keskuses läbi viidud põhjalik soojustusmaterjalide uuring näitas, et PAROCi kivivill püsib kuivana ka väga niisketes keskkondades – isegi 98% ümbritseva õhuniiskuse korral.

Kivivillatoodete teine ​​eripära võrreldes muude soojustusmaterjalidega on nende stabiilsed mõõtmed. Kui majaseinad võivad suvise päikese käes soojeneda kuni 70 °C ja veelgi, võib osa soojustusmaterjalidest temperatuuri tõttu deformeeruda, mis avaldab krohvile pinget ning aja jooksul hakkab see pragunema, mis viib omakorda suurenenud soojakaoni.

PAROC Linio kivivillaplaatide kasutamisel pragusid ei teki ning nende soojusjuhtivus ja tulekindlus on aja jooksul muutumatud. Veelgi enam, kivivilla stabiilsete mõõtmete tõttu saab krohvitud fassaadi värvida ka tumedatesse toonidesse.

Krohvitud seinte soojustamiseks mõeldud tooted ja lahendused

Krohvitavate fassaadide soojustusmaterjalide tehnilised omadused

PAROC Linio 80 – krohvitav fassaadilamell energiatõhusatele hoonetele, kus soojustusmaterjali kiht on rohkem kui 250 mm.

PAROC Linio 10 – standardne krohvitav fassaadiplaat renoveerimiseks ja uutele ehitistele.

PAROC Linio 15 – peamiselt avalike ja kõrghoonete ehitamiseks ja renoveerimiseks mõeldud krohvitav soojustusplaat.

PAROC Linio Pro – uus tõhus kivivillaplaat uutele ja renoveeritavatele ehitistele. Selle soojusjuhtivuse deklareeritud väärtus on 0,034 W/mK ja see sobib ka akna- või ukseavada kohale kaitseribade paigaldamiseks, et suurendada avatäidete tulekindlust.

Hoonete soojustamine PAROC Linio 80 fassaadilamelliga


Fassaadilamelle kasutatakse uute energiasäästlike hoonete puhul kohtades, kus soojustuskihi paksus peab olema enam kui 250 mm. Soojustusmaterjal liimitakse seina külge. CE-märgisega lahendus ei vaja kinnitusvahendeid.

Hoonete soojustamine PAROC Linio Pro, PAROC Linio 15 ja PAROC Linio 10 paneelidega


Kõige tavalisem soojustuslahendus on seinte soojustamine standardsete kivivillaplaatide abil. Soojustusmaterjali võib kinnitatada liimi või spetsiaalsete kinnitustega. Liim kantakse plaadi välisservale plaadi siseküljel olevatele punktidele või liimitakse täispinnaga.

PAROC Linio Pro, PAROC Linio 15 või PAROC Linio 10 kivivillaplaadid sobivad kõige paremini renoveeritavate hoonete seintele. Tavaliselt on renoveeritavate majade seinapinnad ebaühtlased, väiksemaid ebatasasusi on võimalik liimikihiga silendada. Akende, uste ja muude avade servade soojustamiseks soovitame kasutada PAROC Linio 15 kivivilla.

Soojustuse paigaldamine

• Kinnitage paneelid kindlalt seina külge. Seina ja soojustuse vahele ei tohi jääda õhuavasid. Paneelid tuleb paigaldada nii, et ei tekiks nelja nurga kokkupuutepunkti.

• PAROCi kivivillaplaadid kinnitatakse liimi ja plastkinnitustega. Kinnitusviis ja kinnitusdetailide arv sõltuvad seina tüübist, tuulekoormusest ja hoone kõrgusest. On väga oluline järgida kõiki tootja juhiseid.

• Soojustatav pind peab olema tolmuvaba ja puhas, et isolatsiooni- ja krohvikihid korralikult kinnituksid.

• Kivivill hingab niiskuse välja. Kui toote pind muutub pärast konstruktsiooni paigaldamist märjaks, kuivab see tavaliselt kiiresti.