Mõisalasteaedu on Eestis kokku viis ning neist kaks asuvad Viljandi vallas, üks Pärstis ja teine Kärstnas. Pärsti mõisalasteaia ruumide renoveerimine ja sisustus läks Viljandi vallale maksma pea 250 000 eurot.
101 aastat haridusasutusena tegutsenud Pärsti mõisa peahoone lasteaiaruumid ootasid korralikku renoveerimist mitu aastat. Kui varasemate aastakümnete jooksul tegid Pärsti õppehoones remonti peamiselt lasteaiatöötajad, siis neli aastat tagasi hakkas Viljandi vald ette valmistama lasteaia ruumide põhjalikku renoveerimist, et viia hoone sisemus vastavusse mõisa välisilmega.