Riigikogus on eelnõu, mille eesmärk on kaitsta ja säilitada toidu tootmiseks mõeldud väärtuslikku põllumaad selle täis ehitamise eest.

Muudatused on olulised, kuna viimase kümne aasta jooksul on ehitiste ja teede alla jäänud 10 000 hektarit põllumajandusmaad. Viimastel aastatel on hoonetele ja teedele lisandunud päikesepargid.

Põllumeeste silmis igati mõistlik eelnõu ei meeldi aga keskkonnakaitsjatele, kuna ei kaitse mulla tervist, vaid vastupidi – soodustab erosiooni ja mullaelustiku vaesumist.