ABISe andmekogu aitab ühiskonnas turvalisust luua ning kaitsta isikuandmeid tänapäevaste kõrgetasemeliste vahenditega. Selleks eraldatakse praegu ühes andmebaasis töödeldavad inimese sõrmejäljed ja foto ehk biomeetrilised andmed inimese biograafilistest andmetest, ehk näiteks nimest ja isikukoodist. Lisaks kehtestatakse sõnaselgelt kindlad reeglid isikuandmete töötlemiseks, ehk millal on lubatud teha üks ühele päringut ja millal üks mitmele päringut ning kes seda teha tohib.

ABISe automatiseeritud võrdluse abil on võimalik oluliselt kiirendada sündmuskohale jäetud biomeetriliste andmete võrdlemist riiklikus andmebaasis olevate andmetega, et kurjategija isik kiirelt tuvastada. See lühendab oluliselt kuriteo menetlemise aega ning nii menetlejatel kui ka ekspertidel kulub vähem aega manuaalsete protsesside ja ekspertiiside läbiviimisele. ABISe abil saaks tulevikus ka kiirelt tuvastada õnnetusse sattunud teadvuseta inimese isiku juhul, kui tal ei ole kaasas isikut tõendavaid dokumente.

Lisaks aitab ABIS tuvastada ebaseaduslikku Eestis viibimist.

ABISe andmekogu vastutavad töötlejad on politsei- ja piirivalveamet (PPA), Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) ja välisministeerium (VäM).