Supluskohtades on vee puhtust võimalik määrata ka vaatluse abil. „Puhtuses on põhjust kahelda, kui vees on näha hulk mistahes hõljuvat materjali,“ ütles terviseameti keskkonnatervise osakonna juhataja Leena Albreht, „näiteks nähtav õlikile, vesi on läbipaistmatu, ebatavalist värvi, ebatavalise lõhnaga, lähedal on võimalikke reostusallikad – kanalisatsiooni väljalasketorud, sadamad, suured farmid jne,“ lisas ta.

Ametlik suplushooaeg avati 56 supluskohas, kus toimub veeseire maist augustini. Avalikud supluskohad on hooldatud ja korrastatud ning tagatud on ujujate ohutus, olemas on info vee kvaliteedi ja valdaja kohta. Lisaks veekvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate poolt põhjustatud õitsenguid.