Läbirääkimised Euroopa uue ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) üle algasid mullu 10. novembril ning 25. juunil saavutati Brüsselis esialgne kokkulepe. Uut poliitikat nimetatakse praegusest keskkonnahoidlikumaks, loomasõbralikumaks, õiglasemaks ja paindlikumaks. Nüüd on igal liikmesriigil aasta lõpuni aega välja töötada oma strateegia.

Eesti põllumajandustoetuste osas on veel väga palju lahtisi otsi. Teada on siiski see, et meil on aastatel 2023–2027 kasutada miljard eurot otsetoetusi ning üle 600 000 euro maaelu arengukava (MAK) toetusi.