Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultandi Piret Kaljula selgitusel ei ole õigusaktides sätestatud konkreetset temperatuuri tööruumides. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – olema tööülesande täitmiseks sobiv, tagada tuleb töökohtade varustatus värske õhuga.
Kui tööandjal ei ole võimalik töökohal sobivat temperatuuri koheselt tagada, tuleb kasutada muid võimalusi, et palavus inimeste tervisele liiga ei teeks.