Tööandja kohustuste hulka lisandus järgmine nõue: SARS-CoV-2 viiruse leviku korral tagada töökeskkonnas teiste inimestega kokku puutuvate töötajate nakkusohutus eelkõige töötajate COVID-19 vastu vaktsineerimise, SARS-CoV-2 suhtes nakkusohutust kinnitava tõendi kontrollimise või töötajate testimisega SARS-CoV-2 testiga. Konkreetsete abinõude valik ja alternatiivide kaalumine on aga tööandja teha, olenevalt riskide suurusest ning oma võimalustest.

Tuginedes töökeskkonna riskianalüüsile võib tööandja hakata nõudma paljude inimestega kokku puutuvalt töötajalt nakkusohutuse tõendamist või muude selliste abinõude kasutuselevõtmist, mis nakkusohtu vähendavad, näiteks isikukaitsevahendite kasutamist. Nakkusohutust saab tõendada COVID-19 läbipõdemise, testimise või vaktsineerimise tõendiga.

Nakkusohutuse tagamise tõendamiseks võib tööandja lugeda sobivaks näiteks järgmised võimalused.

1) Tõendi, et töötaja on COVID-19 läbi põdenud ning testi tegemisest või diagnoosi kinnitamisest ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva.

2) Tõendi, et töötaja on läbinud COVID-19 vastu vaktsineerimise kuuri, saavutanud pärast viimast vaktsiinidoosi maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

3) Tõendi, et töötaja on COVID-19 läbi põdenud ja saanud lisaks ühe doosi vaktsiini, saavutanud maksimaalse kaitse ning sellest ei ole möödunud rohkem kui üks aasta.

4) RT-PCR-testi, mis on tehtud kuni 72 tundi enne tööaja algust.

5) Antigeenide RTD-testi, mis on tehtud kuni 48 tundi enne tööaja algust.