Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

2019. aastal kasvas Eesti inimeste oodatav eluiga Euroopa Liidu riikide seas kõige kiiremini. Sellegipoolest jääb Eesti oma näitajaga alla Lääne-Euroopa maadele ja just meeste näitajaga, mis on keskmisest 5,3 aastat väiksem. Samal ajal on naiste näitaja Euroopa idapoolsetest riikidest kõige kõrgemal, jäädes ELi keskmisest maha 1,9 aastaga. Kõiki kolme Balti riiki ühendab see, et Euroopa Liidu riikidest on meil kõige suurem erinevus meeste ja naiste oodatava eluea vahel.

Vaadates tervena elada jäänud aastate arvu võrdlust teiste riikidega 2019. aasta kohta, on seis kehvem kui oodatava eluea puhul. Eesti asub oma näitajaga suisa eelviimasel kohal, jäädes Euroopa keskmisest maha peaaegu üheksa aastaga ning meist tagapool on vaid Läti.