Tööandja ei pea ootama jääma tööinspektsiooni teavitust, vaid tööõnnetuse asjaolude ja põhjuste uurimist tuleb alustada viivitamata ehk siis, kui ta sai õnnetuse toimumisest teada (näiteks pealtnägijatelt saadud info põhjal).