Milline näeb välja põllumajandus kümne aasta pärast? See on probleem, mida arutades on küsimusi rohkem kui vastuseid. Ebaselguse üheks põhjustajaks on Euroopa Komisjoni 14. juulil avaldatud kliimapakett „Eesmärk 55“, mis on tekitanud palju küsimusi teemal, mis on põllumajanduse roll kliimaeesmärkide saavutamisel. Mida see kliimapakett siis endast kujutab?

Kokkuvõtlikult võib öelda, et see on komisjoni ettekujutus meetmetest, kuidas saame 2030. aastaks tagada Euroopa Liidu kasvuhooneheitgaaside (KHG) vähendamise 55% võrreldes 1990. aastaga. Seda kõike selleks, et püsida teel kliimaneutraalse Euroopa poole, milleni soovime jõuda 2050. aastaks.