Akadeemik Jaak Aaviksoo, keskkonnaminister Tõnis Mölderi ja puiduettevõtja Andres Oleski arutelupaneeli teema on metsasektori panus rohepöörde ja kliimaneutraalsuse saavutamisel.

Tartu Ülikooli molekulaarse süsteemi­bioloogia professor Mart Loog ja Soome ettevõtte UPM Biocomposites asepresident Kaido Kukk räägivad ettevõtluse ja teaduse koostöövõimalustest. Tartu Ülikoolis uuritakse mh seda, kas praegu ahju või Skandinaavia paberivabrikutesse minevast puidust võiks saada midagi kasulikumat. Kaido Kukk oma meeskonnaga aga püüab leida lahendust maailma plastikumuredele.

Soome riigimetsa majandamise ettevõtte Metsähallitus kommunikatsioonidirektor Terhi Koipijärvi kõneleb oma ettekandes, mida Soome oma metsaga teeb ja mida metsast teha saab. Kuidas Metsähallitus loob Soome rahvale väärtust ja mida teeb kliimaeesmärkide saavutamiseks.