„Põllumajanduse KHG referentsperiood on 2005. aasta, mis on Eesti jaoks ebasoodne, kuna sel aastal oli madalpunkt ja oleme päras seda kasvanud,” ütles minister. „Kui ei leita metoodilisi ja sisulisi KHG vähendamise võimalusi, peab sektor ise vähenema.”

Samas ütles Kruuse, et palju oleneb sellest, millise hoiaku me valime. Eestlased kipuvad kogu aeg muretsema, kuid samas on võimalik rohepöördega seotud eesmärgid defineerida ka väljakutsena.