Samas saab kutsuda ettevõttesse ka vaktsineerijaid, kui kohapeal on vähemalt viis huvilist.