Kuigi Ühendkuningriigis leidub aeg-ajalt metsikuid meemesilaste kolooniaid, on need tegelikult alati suurtest mesilatest lahku löönud pered. Siiani pole leitud mingeid tõendeid selle kohta, et Inglismaal oleks ikka veel eksisteerinud puudel pesitsevaid metsikuid meemesilaste liike.
Ebatavaliseks teevad selle liigi esindajad nii välised tunnused kui ka käitumine. Tegemist on potentsiaalselt äärmiselt olulise leiuga, mitte ainult teadlaste, vaid kogu maailma seisukohalt.