Eelnõuga luuakse erand Eestisse Ukrainast sõja eest saabuvate ajutiselt viibivate inimeste lühiajalisele töötamisele ja töötasule ning võimaldatakse jätkuvat töötamist Eestis enne 24. veebruari viibinud Ukraina kodanikele, kelle registreeritud lühiajalise töötamise periood lõpeb.

Muudatustega soodustatakse talentide ja investeeringute jõudmist Eestisse, pöörates samas tõsist tähelepanu rände väärkasutuse ennetamisele ja tõkestamisele.

Erandina sätestatakse ka töötasu nõue, mille järgi tööandja on kohustatud Ukraina kodanikust töötajale maksma tasu, mille suurus on vähemalt võrdne statistikaameti viimati avaldatud selle tegevusala, kus tööle asutakse, aasta keskmise brutokuupalga ja koefitsiendi 0,8 korrutisega. See tagab võimaluse leida tööd ka piirkondades, kus palgatase jääb Harjumaa ja Tartumaa keskmistele alla ning võimaldab raskesse olukorda sattunud ukrainlastele hädavajaliku sissetuleku.

Sõjapõgenikud saavad rongides ja bussides tasuta sõita

Alates 11. märtsist võimaldavad Elron ja transpordiamet koostöös ühistranspordikeskustega Ukraina sõjapõgenikele tasuta sõitu. Linnad, kus sõidavad oma bussi-, trammi- ja trolliliinid, on nüüdseks samuti ühinenud sõjapõgenikele tasuta sõiduõiguse võimaldamisega. Tasuta sõiduõigus ei laiene kommertsbussiliinidele (nt Tallinna–Tartu bussiliinidele).

Tasuta sõiduõiguse tõendamiseks saavad sõjapõgenikud neid vastu võtvast kohalikust omavalitsusest või piirkondlikust ühistranspordikeskusest ühistranspordi kaardi, mis kehtib nii rongides, trammides, trollides kui ka bussides. Lisaks peab rongiga reisijal olema ette näidata isikut tõendav dokument. Oma sõite saab planeerida ka interneti teel (vt https://web.peatus.ee), mis on ühistranspordi keskne kanal.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid