Paljudele on tänaseks selgeks saanud, et on vaja kindlustada kodumaa elanikele ohutu toiduvaru ehk tagada siseriiklik toidujulgeolek. Kindlasti hakkavad globaalsed toidutarneahelad millalgi normaalselt toimima, kuid kriisiolukorras peab aga arvestama, et traditsioonilised reeglid ei kehti.

Näiteks näeme, et Euroopa Liidu üks aluspõhimõtteid, tööjõu ja kaupade vaba liikumine, ei toimi adekvaatselt. Protektsionismi näiteid ehk kuidas iga üksik riik seab kriisi valguses esikohale eelkõige siseriiklikud huvid, on mitmeid. Sestap tuleb eriti Eesti sugustel väikeriikidel kaalutleda, kuidas riigi majandusmudel niisugustele olukordadele reageerib.

Avalehele
19 Kommentaari
Loe veel: