Ivari Padar Anni Õnneleid

Hiljuti toimunud Kagu-Eesti eelarvamusfestival keskendus muude oluliste ja teemade seas ka toidujulgeolekule. Hea tuttav linnamees, kuuldes, et lähen sel teemal arutlema, väljendas siirast imestust. Ja kindlasti pole tema ainuke, kes tahaks küsida: mis asi see toidujulgeolek ikkagi on?

Inimesed oskavad ehk enda jaoks lahti seletada julgeolekut üldisemas mõttes. Nõukogude ajast meenuvad kindlasti riikliku julgeolekukomiteed, ollakse ehk kursis küberjulgeolekuga, mis on väga tänapäevane teema. Aga toidujulgeolek?

Tegu on siiski väga olulise ja laiade käsitlusvõimalustega valdkonnaga, mida näitas ka eelarvmusfestivali käigus tekkinud arutelu. Piltlikult öeldes – ilma arvutiteta saame kriisiolukorras päris pikalt hakkama, kuid tühi kõht annab endast üpris kiiresti märku.

Avalehele
0 Kommentaari